Inauguracja wystawy artystów, malarzy skupionych wokół Salonu Pruszkowskiego pt. „Impresjoniści wciąż inspirują”, czas trwania wystawy: do 30.05.

Foyer I p.